Política de privacitat i Protecció de Dades

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t’informem del següent: 

El responsable de les dades facilitades lliurement és l’Associació ASSOCIACIÓ DE RAMADERS I AGRICULTORS/ES DE LA RESERVA DE BIOSFERA DEL MONTSENY (NIFG02996825), amb seu al Casal de Cultura ,Montseny, i correu electrònic info@aramreservabiosfera.cat.

En nom de l’organització tractem la informació que ens facilites per tal d’oferir el servei sol·licitat. 

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. 

Tens dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació ASSOCIACIÓ DE RAMADERS I AGRICULTORS/ES DE LA RESERVA DE BIOSFERA DEL MONTSENY estem tractant les teves dades personals, per tant tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Ho pots fer a través de info@aramreservabiosfera.cat, així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.